top of page

O projektu

Prijavitelj projekta

Prijavitelj projekta je regionalno Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, kao član nacionalne udruge, Hrvatskoga knjižničarskog društva. Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja okuplja oko 130 knjižničara iz svih vrsta knjižnica s područja 3 županije na sjeveru Hrvatske: Bjelovarsko bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko- podravske. S obzirom na specifična geografska obilježja područja, u kojem se nalazi veliki broj malih naselja s malim brojem stanovnika gdje ne postoje mjesne knjižnice, u ovoj regiji djeluju čak tri službe pokretnih knjižnica, s tri bibliobusa. Bibliobusne službe organizirane su uz gradske knjižnice u gradovima Koprivnica, Bjelovar i Križevci te pružaju uslugu za oko 5000 korisnika u velikom ruralnom području oko tih gradova. Još neke knjižnice u regiji (Virovitica, Daruvar) žele uspostaviti mobilne knjižnične usluge što bi značilo dodatnih 2000-3000 novih korisnika pokretnih knjižničnih usluga na širem području Društva, osobito u ruralnim, slabije razvijenim dijelovima.

Ciljevi projekta

Glavni je cilj projekta unaprjeđivanje rada pokretnih knjižnica i njihovih usluga za odrasle korisnike, osobito one koji nedovoljno sudjeluju u obrazovnim programima nakon završenog redovnog školovanja. Naglasak je na uslugama za ruralno stanovništvo osobito npr. za mlade koji nakon završetka ili prekida školovanja ostaju živjeti na selu, kao i za mlade obitelji, ali i za osobe treće životne dobi i posebno osobe s invaliditetom koje žive na selu. Projektom se želi prikupiti znanje i primjeri dobre prakse za osmišljavanje novih knjižničnih usluga za ove korisnike, s ciljem odgovaranja na njihove konkretne potrebe te razvijanjem novih modela rada i prilagođavanjem usluga potrebama korisnika kao što su lakša zapošljivost, socijalna uključenost i aktivno građanstvo.

Knjižnice u Španjolskoj (Kataloniji)

Knjižnice u Španjolskoj vrlo su važan dio mreže javnih usluga za građane, a Autonomna regija Katalonija ima jednu od najrazvijenijih knjižničnih mreža u Španjolskoj. S obzirom na to da Katalonija ima sličnu veličinu i rasprostranjenost naselja kao i Hrvatska, njihove mobilne knjižnice, kao i katalonska mreža javnih knjižnica općenito vrlo su zanimljive hrvatskim knjižničarima kao primjer dobre prakse. Cilj je mobilnosti upoznati organizaciju i djelovanje pokretnih knjižnica u okrugu Lleida i Barcelona, kao i programe za odrasle korisnike mobilnih knjižnica. Jedan od ciljeva je i upoznavanje mreže knjižnica u Španjolskoj (Kataloniji), knjižničnih programa i projekata u suradnji s lokalnom zajednicom i načinu na koji knjižnice u Španjolskoj (Kataloniji) zadovoljavaju potrebe svojih korisnika.

Očekivani rezultati

Krajnji je cilj projekta novim knjižničnim uslugama i ponudom sadržaja za čitanje i učenje u bibliobusima pridonijeti povećanju sudjelovanja odraslih u obrazovanju i cjeloživotnom učenju, radi stjecanja dodatnih vještina i znanja koje će im pomoći uspješnijem funkcioniranju u radnom okruženju, ali i u obitelji te u zajednici općenito. Organiziranjem manifestacija i kampanja za građane, Društvo također želi senzibilizirati cjelokupnu javnost za ulogu i mogućnosti knjižnica u poticanju čitanja i pružanja podrške ne samo u učenju, već u svim aspektima života i rada svih članova društva, kao i samih zajednica u cjelini.

O projektu: Collections
bottom of page