top of page
Putujuće knjižnice bez granica

Mobile Libraries Without Boundaries

Putujuće knjižnice bez granica

Naslovnica: Welcome
Sufinancirano sredstvima programa Europse unije Erasmus+

Podaci o projektu

Program: Erasmus+
Projektni broj: 2020-1-HR01-KA104-077191
Naziv projekta: PUTUJUĆE KNJIŽNICE BEZ GRANICA
Ključna aktivnost: Mobilnost u svrhu učenje za pojedince
Tip aktivnosti: Mobilnost osoblja u svrhu obrazovanje odraslih / job shadowing
Države: 2 države sudionice: Hrvatska (Prijavitelj / Nositelj projekta), Španjolska (Partner za mobilnost)
Prijavitelj: Prijavitelj projekta je Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja, udruženo u
Hrvatsko knjižničarsko društvo
Tematska područja: Ruralni razvoj i urbanizacija; Pristup za korisnike u nepovoljnom položaju; Međukulturalna/međugeneracijska suradnja i cjeloživotno učenje
Godina početka: 2020.
Početak: 15-12-2020 – Kraj: 14-12-2022
Broj sudionika: 2
EU Grant: 3842 EUR
Prijavitelj / nositelj projekta: Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja
Trg Eugena Kvaternika 11
43000 Bjelovar
Bjelovarsko-bilogorska županija
Croatia
http://www.drustvo-knjiznicara-bpkp.hr
Vrsta organizacije: Nevladina organizacija / udruga
Domaćinska partnerska organizacija:
Odjel za kulturu Vlade Autonomomne pokrajine Katalonije - Služba za knjižnice
Plaça de Salvador Seguí, 1-9
Barcelona 08001
Autonomous Region of Catalonia
Spain
http://biblioteques.gencat.cat/
Vrsta organizacije: Nacionalno tijelo javne vlasti

Naslovnica: About
Naslovnica: Collections

Sažetak projekta

Prijavitelj projekta je regionalno Društvo knjižnica Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, kao član nacionalne knjižnične udruge, Hrvatskog knjižničarskog društva, koje okuplja knjižničare iz svih vrsta knjižnica s područja 3 županije na sjeveru Hrvatske: Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko križevačke i Virovitičko-podravske.


U ovoj regiji djeluju čak tri službe pokretnih knjižnica, s tri bibliobusa. Bibliobusne službe organizirane su uz gradske knjižnice u gradovima Koprivnica, Bjelovar i Križevci te pružaju uslugu za oko 5000 korisnika u velikom ruralnom području oko tih gradova. Još neke knjižnice u regiji (Virovitica, Daruvar) žele uspostaviti mobilne knjižnične usluge.


Knjižnice u Španjolskoj vrlo su važan dio mreže javnih usluga za građane, a regija Katalonija ima jednu od najrazvijenijih knjižničnih mreža u Španjolskoj. S obzirom na to da Katalonija ima sličnu veličinu i rasprostranjenost naselja kao i Hrvatska, njihove mobilne knjižnice, kao i katalonska mreža javnih knjižnica općenito vrlo su zanimljive hrvatskim knjižničarima kao primjer dobre prakse.


Cilj je mobilnosti upoznati organizaciju i djelovanje pokretnih knjižnica u okrugu Lleida i Barcelona, kao i programe za odrasle korisnike mobilnih knjižnica. Jedan od ciljeva je i upoznavanje mreže knjižnica u Španjolskoj (Kataloniji), knjižničnih programa i projekata u suradnji s lokalnom zajednicom i načinu na koji knjižnice u Španjolskoj (Kataloniji) zadovoljavaju potrebe svojih korisnika.


S obzirom da Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja ima bogato iskustvo u prenošenju znanja i informacija s ciljem unaprjeđivanja knjižničnih usluga u knjižničnoj zajednici na regionalnom i nacionalnom nivou, kroz mrežu knjižnica, stručne konferencije i izdavačku djelatnost, informacije iz ovog studijskog posjeta također će biti diseminirane i drugim knjižnicama i knjižničarima u regiji, ali i u Hrvatskoj općenito, kao i u susjednim zemljama.

Naslovnica: Collections

Novosti

Naslovnica: What's New

Završetak projekta

14.12.2022.

321056948_471574278473243_2369736523164750564_n.jpg
Sudionice projekta

Sudionice projekta

Osobe odabrane za sudjelovanje u projektu i mobilnost u ovom programu, u okviru svojih užih profesionalnih interesa i zaduženja bave se širenjem knjižničnih mreža i unapređivanjem knjižničnih usluga posebno za kategorije stanovništva u nepovoljnom položaju. Aktivno su uključene na regionalnom i nacionalnom nivou u rad Komisije za pokretne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva, objavljuju stručne radove na ovu temu i poučavaju druge knjižničare kako organizirati i unaprijediti usluge knjižnica za sve korisnike, a osobito one kojima su te usluge slabije dostupne zbog udaljenosti mjesta stanovanja.

Naslovnica: Opening Hours

Silvija Perić

Viša knjižničarka, prof. sociologije i hrvatske kulture, rođena 1976.
Voditeljica Županijske matične službe Virovitičko-podravske županije u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica od 2008.
Područja interesa: Uvođenje novih knjižničnih usluga i programa, odnosi s javnošću, širenje knjižničarske mreže u Virovitičko-podravskoj županiji putem pokretnih knjižnica.
Aktivna članica Hrvatskog knjižničarskog društva i članica Komisije za slobodan pristup informacijama. Predsjednica Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja od 2018., a od 2020. u drugom mandatu. Članica Uredništva (od 2001. do danas) i glavna urednica stručnog časopisa Svezak (2012.-2013.) kojeg izdaje Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja. Sudjelovala (2005.-2006.) u programu financiranom iz predpristupnih EU fondova „Informacije o Europskoj uniji u narodnim knjižnicama“ kao koordinator aktivnosti za Virovitičko-podravsku županiju. Redovito predstavlja svoju knjižnicu i regionalno Društvo knjižničara na stručnim skupovima i savjetovanjima, osobito na festivalima pokretnih knjižnica. Piše stručne radove za knjižničarske časopise i tematske zbornike.

Ljiljana Vugrinec

Knjižničarska savjetnica, prof. pedagogije, rođena 1965.
Od 1996. zaposlena u Knjižnici i čitaonici "Fran Galović" Koprivnica kao voditeljica Županijske matične razvojne službe za narodne i školske knjižnice. Područja interesa: narodne i školske knjižnice, pokretne knjižnice, mreže knjižnica.
Članica Hrvatskog knjižničarskog društva i regionalnog Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja od 1989. Jedan od osnivača i član Komisije za pokretne knjižnice HKD-a od 2001. te predsjednica ove Komisije 2010.-2014. Sudjelovala u organizaciji ili kao predavač u nizu nacionalnih i međunarodnih festivala i konferencija na temu pokretnih knjižnica u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj i Srbiji. Članica Uredništva (od 1999. do danas) i glavna urednica stručnog časopisa Svezak (2004.-2008.)

Jedna od stručnih redaktorica prijevoda IFLA-inih Smjernice za pokretne knjižnice na hrvatski jezik (HKD, 2011.); članica uredništva i autorica u zborniku "Pokretne knjižnice u Hrvatskoj" (HKD, 2012.).
Zajedno s Ljiljanom Črnjar iz Gradske knjižnice Rijeka, predavačica u Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u modulu „Služba pokretne knjižnice kao dio županijske mreže narodnih knjižnica“ (od 2017. do danas).

Naslovnica: Staff
Naslovnica: Contact
bottom of page