top of page
logo dk.jpg

Nositelj projekta

Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja

Nositelj projekta: About
stručni izlet.jpg

Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja - regionalno je udruženje knjižničara u Hrvatskoj osnovano 1977. Djeluje na području tri sjeverne županije Republike Hrvatske: Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko križevačke i Virovitičko-podravske i udruženo je u Hrvatsko knjižničarsko društvo. Okuplja knjižničare iz svih vrsta knjižnica radi unapređivanja knjižnične struke i usluga knjižnica za korisnike u regiji.


Fotografija: Članovi Društva, na stručnom izletu u Vojvodinu (Srbija), Novi Sad, 2019.

Svojim djelovanjem Društvo potiče stručni i znanstveni rad te stalno stručno usavršavanje knjižničara s ciljem unapređivanja usluga knjižnica za korisnike. Društvo ima bogato iskustvo u širenju stručnih znanja i informacija te provodi izdavačku djelatnost u kojoj se ističe renomirani stručni knjižničarski časopis Svezak koji od 1999. godine redovito izlazi kao godišnjak.  


Časopis Svezak dostupan je i u digitalnom obliku na poveznici: http://www.drustvo-knjiznicara-bpkp.hr/prelistaj-brojeve-sveska/

svezak.jpg
Bibliokon.jpg

Za svoje članove, ali i za širu javnost, Društvo provodi različite aktivnosti kojima nastoji trajno zagovarati knjižničnu djelatnost, educirati knjižničare, ali i korisnike, te povećati vidljivost knjižnica u zajednici i približiti korisnicima njihove usluge, poticati čitanje i sve vrste pismenosti, pružati podršku korisnicima u formalnom i neformalnom obrazovanju, u stjecanju kvalifikacija, prekvalifikacija i sl. Društvo provodi niz aktivnosti u području cjeloživotnog učenja knjižničara kako bi poboljšali svoja znanja i kompetencije potrebne da bolje prepoznaju potrebe korisnika u nepovoljnom položaju i osmisle odgovarajuće sadržaje i programe za njih. Jedan od takvih programa je i stručni skup Bibliokon, koji se održava jednom godišnje od 2019. godine.


Fotografija: Sudionici  1. Bibliokona, Gradska knjižnica Đurđevac, 2019.

Posebna pažnja usmjerena je korisnicima kojima su kulturne i obrazovne usluge koje knjižnice pružaju slabije dostupne, kao što su stanovnici koji žive u malim naseljima bez knjižnica u ruralnim područjima, osobito oni iz ranjivih skupina, sa slabijom socioekonomskom i obrazovnom strukturom. U tu svrhu organiziraju se usluge pokretnih knjižnica - bibliobusa.


Fotografija: Nacionalna konferencija i festival bibliobusa kojeg je suorganiziralo Društvo knjižničara BPKP, Koprivnica, 2013.

Milenijska-fotka-Strikoman.jpg
Biblići u Vt .jpg

Na području koje pokriva Društvo, djeluju tri službe pokretnih knjižnica s dugogodišnjom tradicijom - u okviru gradskih knjižnica u Koprivnici, Bjelovaru i Križevcima. U planu je i osnivanje novih službi (Virovitica, Daruvar). Bibliobusi donose sadržaje za čitanje i učenje prema osobnim potrebama, podršku u stjecanju znanja i informacijske pismenosti te mogućnost sudjelovanja u različitim kulturnim i obrazovnim programima najširem krugu stanovnika te im omogućuju da te usluge koriste u svojim mjestima gdje žive.


Fotografija: Prvi regionalni mini festival bibliobusa, Virovitica, 2016.

Nositelj projekta: Catalogue

Galerija fotografija

Nositelj projekta: Collections

Članovi Društva knjižničara na stručnom izletu u Češku – posjet Gradskoj knjižnici Prag (2018.)

110.jpg
bottom of page